is mottusu

deu bandu acampussantu et no sciu poita;doi dengiu a babbu,mamma.2 fradisi et canqu amigu .

Abottasa potu frorisi  ma funti carusu :is arrecodusu funti barattasu et nd’i dengiu medasa e a barattu!!

Posted in arrecodusu | Leave a comment

tzia Amalia

Ariseu appu biu tzia Amallia.Est beccia et chi mamma mia fessa bia iada tenni s’edadi  sua.

Iscura,est mobadia meda .Marrecodu  ua cositedda…candu deu  fia  pippia issa teniada “su mab’accadutu”.Insa non scia  ta fiada.Fianta “convulsioni epilettiche”.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

mi praxidi

imu tengiu u maistu e deppu scri  bei………

non mappa scaresci mai cand u e nascida sorri mia,sa pitticca.Mi praxidia sa catenella  de su  batiari;d’obia .Mama mi iada  donau ua carda et deu mi n ci  fia fuida a dom’u e tzia Amalia

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment

SU cursu

Seu fadendi u cursu de sardu :deu du fueddu po mod’e nai ;in domu du fueddu cu pobiddu miu ma mancu sempri………..deu nau ca esti u sardu proceddiu.
Appu abettu custu blog et seu imparendi a scri.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

sardish

ba ba,ci d’appu fata  mi fai un atru blog et d’ollu  scri in sardu:su sardu  chi  sciu fuedau et scrii………mi d’appa arrecodai?Appustisi  dollu fai liggi a Bolognesu e  a Andria:)

Posted in Uncategorized | Leave a comment